in verband met een ernstige betalingsachterstand geblokkeerd!

       
 
Wij trainen door tot 11 juli

Wie zijn wij

Voor de mensen die ons nog niet kennen. Wij zijn de Gelderse voetbalacademie voorheen Gelderse voetbalschool. We trainen elke week meer dan 100 kinderen. Rudi Heebing en Petra Heebing- van Kuijk zijn de eigenaren van de Gelderse voetbalacademie.

Waarom een voetbalschool ?!
Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Tot in de hoogste voetbalkringen maakt men zich zorgen over het technische niveau van de Nederlandse voetballer.

Vroeger was het straatvoetbal de bakermat van de voetballer, waarbij de speler allerlei basistechnieken spelenderwijs aanleerde door veel te voetballen op straat. “Voetballen leer je door te voetballen” is een slogan die hierbij perfect paste. Echter in de huidige tijd voetballen kinderen weinig tot niet meer op straat. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. De computer, de tv en allerlei gamestations zijn een grote kwelgeest voor het voetballen op straat. Daarnaast wordt Nederland steeds meer volgebouwd en verdwijnen er dus steeds meer straten waar je rustig een balletje kunt trappen.

Bij de vereniging trainen ze hooguit 1, soms 2 keer per week. Deze trainingen worden door, met respect uitgesproken, vaak door goedwillende vaders gegeven. Deze trainers (vaders) beschikken vaak niet over de juiste papieren en pakken het trainen en begeleiden op uit liefde voor hun kroost en de club. 

Het technische niveau van het voetballen holt dan ook achteruit. Juist in de leeftijdscategorie van 6 tot 15 jaar leren kinderen het snelst op verschillende gebieden. Toch wordt bij de meeste clubs aan deze leeftijdsgroep voetbaltechnisch veel te weinig aandacht besteed. Gericht trainen op techniek, snel voetenwerk, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en meer zelfvertrouwen. De winst, met name op technisch (zowel loop als voetbal) gebied, is naar onze mening juist op deze leeftijd te halen. Onze voetbalschool heeft een methodiek opgezet voor het aanleren van velerlei voetbaltechnische –en loop coördinatieve handelingen, die met name gestoeld is op de visie van Wiel Coerver, Wim van Zeist en René Meulensteen.

Voor wie is onze voetbalschool ?!
Voor iedereen. Wij willen ieder kind op hun eigen niveau beter maken!!!

Algemene Doelstelling Gelderse Voetbal  academie:
Individuele, technische bijscholing in klein groepsverband als aanvulling op de reguliere voetbaltrainingen bij de voetbalclub. Dit gebeurt onder leiding van bekwame, gediplomeerde en ervaren trainers voor voetballers van 6 tot 17 jaar.

Wat kun je van de voetbalschool verwachten
Je krijgt per week een uur extra training. Deze bestaat uit het trainen van voetbaltechniek en loopcoördinatie. Er wordt veel herhaald, zodat je een oefening goed aanleert en daarna ook op snelheid kunt uitvoeren.

Je leert door veel te oefenen na verloop van tijd niet meer naar de bal te kijken, maar over de bal heen (aanleren van automatismen). We proberen ze bewegingen aan te leren, die door het vele oefenen vanzelf moeten gaan. Jij bent de baas over de bal!!!!!

De vaardigheden komen in de oefenstof steeds weer terug, zodat de spelers de vaardigheden blijven behouden en daarnaast proberen te verfijnen. De toepassing van deze vaardigheden komt altijd terug in de partijspelen. Ook zal door de loopcoördinatietraining de beweeglijkheid, de lenigheid en niet te vergeten de motoriek bij de kinderen worden bevorderd. Daarbij zal door de trainers van de voetbalschool de leerstof worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Bij de allerkleinsten zal er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het geringe concentratievermogen, zal er veel afwisseling zijn en zal er ingespeeld worden op de fantasiewereld van deze jonge kinderen.

Verder hebben we een eigen F, E, D,C en B-elftal waarmee we regelmatig tegen teams uit de 1e en hoofdklasse voetballen. Dit vindt meestal op zondag plaats. Hierbij komt je eigen elftal niet in het geding. Je eigen team gaat altijd voor!!!!

Waarom een eigen elftal?!

Dit elftal hebben we in het leven geroepen omdat veel voetballers, binnen onze voetbalschool, bij kleine verenigingen spelen op 3e en 4e klasse niveau. Daar komt bij dat ze binnen hun eigen elftal met te weinig voetballers van hun eigen niveau spelen.

Nevenactiviteiten van de voetbalschool!!

In de vakanties organiseren we voetbaldagen. Zo hadden we al de ‘kruip in de huid van een profvoetballer’ voetbaldag en de ‘kruip in de huid van de Engelse Premier League’ voetbaldag.
We zitten, zoals jullie hebben kunnen lezen, niet stil!!!

Wil je een keer proefdraaien??!!
Dan moet je je hiervoor wel voor opgeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Je kunt je het snelst opgeven middels dit mailadres: geldersevoetbalacademie@hotmail.nl of bellen met Petra 0651983732
We trainen het gehele jaar door met uitzondering van de kerst en grote vakantie. Een module duurt  12 weken. Een maal per 2 module sluiten  we af met een spelers volgsysteem. Er is altijd een inhaalles aan het eind van de 2e  module , voor als je een keer niet bent geweest. Instappen tijdens de module kan altijd!!! Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de site  onder het kopje inschrijven.

Kleding en incasso

Voor de nieuwelingen onder ons hebben we gekozen voor een nieuwe opzet wat de verplichte aanschaf van kleding betreft. Je bent namelijk niet meer verplicht de kledingset van shirt en jack aan te schaffen.  Ieder nieuw kind mag zelf bepalen wat hij/zij van de folder wil aanschaffen, als het maar  het rood/zwart van de voetbalacademie is. Dit kan dus bijv. een trainingspak of een sweater zijn. Je bent wel verplicht om dit kledingstuk in het zicht te dragen. Dit vanwege de uniformiteit, die we uit willen stralen. De 1e termijn van Uw incasso wordt de 1e training geïncasseerd, de 2e termijn na de 5e training. Contant betalen is ook een mogelijkheid.

 
 

Moves skills ntk
Diabetesfonds
rsvj
nvo
Teamsport